Ty te moesz mie wasn wizytwk...
 
 
PRACA MATURALNA 2014
PRACA MATURALNA 2014


Praca maturalna

Gotowa praca maturalne z języka polskiego,
Przez ostatnie 7 lat napisaliśmy już 4.000 prezentacji maturalnych z polskiego. Wszystkie są z konspektem, bibliografią, planem i tekstem wypowiedzi. Cena jedynie 49zł.
Możemy też napisać pracę od nowa, wg twoich wytycznych, czy literatury.


NAPISZ!
info@prezentacjamaturalna.com.pl

Studium zbrodni i jej sprawcy. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
Styl gotycki w architekturze, literaturze i malarstwie. Przedstaw na podstawie zebranego materiału.
Styl gotycki w architekturze, literaturze i malarstwie. Przedstaw na podstawie zebranego materiału.
Styl i język graffiti
Styl i język listów dawniej i dzisiejszych SMS-ów i e-maili. Scharakteryzuj zagadnienie w oparciu o wybrane teksty
Styl i język użytkowników Internetu. Omów specyfikę komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną używając teksty różnego typu.
Stylizacje gwarowe w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Subiektywne postrzeganie świata - pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze
Sukcesy życiowe i porażki wybranych bohaterów literackich.
Surrealizm w literaturze i sztuce. Porównaj dzieła różnych twórców.
Swoja opinię o kulturze masowej wyraź w kontekście analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury masowej (np. Warhol, pop-art, popularne powieści Whartona i Coelho).
Swoją opinię o kulturze masowej wyraź w kontekście analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury masowej (np. Warhol, pop-art, popularne powieści Whartona i Coelho)
Syberia - polskie piekło. Omów problem w oparciu o wybrane utwory
Sylwetka poetycka Juliana Tuwima, omów na podstawie wybranych wierszy.
Sylwetki kobiet w dziełach literackich romantyzmu i pozytywizmu podobieństwa i różnice
Sylwetki żeglarzy, marynarzy, ludzi morza i ich zmagania z morskim żywiołem. Przedstaw na wybranych przykładach +PPT
Sylwetki Żydów w literaturze polskiej. Omów najciekawsze kreacje literackie na wybranych przykładach.
Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie
Symboliczne i estetyczne funkcje motywu ogrodu w literaturze oraz malarstwie.
Symbolika domu w literaturze polskiej i obcej różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach
Symbolika drzewa w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Symbolika i baśniowość w poezji Bolesława Leśmiana. Omów temat na następujących utworach: Dziewczyna, Dusiołek, Kopciuszek, Śnigrobek
Symbolika i rola motywu zła w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Symbolika liczb i ich rola w literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady.
Symbolika liczb i jej funkcje w literaturze. Omów zjawisko, posługując się wybranymi przykładami
Symbolika ogrodu w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj sposoby jej istnienia analizując wybrane przykłady.
Symbolika róży w literaturze i sztuce.
Symbolika stroju w literaturze i sztuce.
Symbolika stroju w literaturze polskiej.
Symbolika żywiołów. Interpretując wybrane teksty literackie przedstaw bogactwo znaczeń.
Symbolika żywiołów. Przedstaw bogactwo jednego z wybranych żywiołów natury, interpretując wybrane dzieła literatury i sztuki.
Symbolizm i naturalizm w twórczości Stefana Żeromskiego - Wykaż żywotność tych kierunków, analizując wybrane dzieła
Symbolizm i naturalizm w twórczości Stefana Żeromskiego - Wykaż żywotność tych kierunków, analizując wybrane dzieła
Symbolizm w literaturze a symbolizm w malarstwie. Porównaj metody twórcze na wybranych przykładach z okresu modernizmu.
Syn - mąż- ojciec. Obrazy mężczyzn w literaturze XX wieku. Oceń funkcje różnych kreacji postaci. 1
Syn - mąż- ojciec. Obrazy mężczyzn w literaturze XX wieku. Oceń funkcje różnych kreacji postaci. 2
Syn–mąż-ojciec. Obraz mężczyzny w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Oceń funkcje różnych kreacji postaci.
System wartości bohaterów utworów Stefana Żeromskiego. Przedstaw analizując postawy bohaterów wybranych dzieł.
Sytuacja pisarza niezależnego w latach PRL. Przedstaw, na wybranych przykładach, jaką rolę system totalitarny narzucał…
Sytuacja wyboru między dobrem i złem. Omów na wybranych przykładach
Szaleni i obłąkani w literaturze różnych epok.
Szaleńcy jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych przykładach
Szaleńcy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach w literaturze i sztuce
Szaleńcy, indywidualiści. Przedstaw sylwetkę bohatera innego niż wszyscy, oryginalnego nieprzeciętnego
Szaleńcy, obłąkani, nadwrażliwi. Porównaj literackie kreacje, odwołując się do wybranych utworów +PPT
Szaleństwo jako granica człowieczeństwa w literaturze i filmie. Porównaj literackie i filmowe sposoby kreacji bohaterów
Szczęście osobiste a dobro ogółu. Omów problem w oparciu o wybrane postacie literackie.
Szczęście osobiste a obowiązek wobec kraju i społeczeństwa w życiu bohaterów literackich różnych epok.
Szczęście osobiste a obowiązek wobec kraju i społeczeństwa w życiu bohaterów literackich różnych epok
Szczęśliwe i nieszczęśliwe dzieciństwo w literaturze różnych epok.
Szekspir jako inspiracja dla literatury i filmu +PPT
Szekspirowski bohater tragiczny. Omów wybrane przykłady postaci.
Szekspirowski bohater tragiczny. Omów wybrane przykłady postaci.
Szkoła w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
Szlachcic idealny w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
Szlachta na ostrzu krytyki literackiej. Omów na wybranych przykładach
Szpitale wariatów w literaturze. Przedstaw różne realizacje tego motywu oraz jego funkcje interpretując wybrane utwory +PPT
W jaki sposób współczesna literatura fantasy przedstawia i wykorzystuje motyw czarodzieja i czarownicy? Odpowiedz, dokonując interpretacji wybranych tekstów literackich.
W jaki sposób została zaprezentowana w literaturze współczesnej problematyka żydowska Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
W jakim stopniu mówimy taką samą polszczyzną Zbadaj zróżnicowanie oraz jego przyczyny we współczesnym języku.
W każdej epoce, znajdą się tacy, którzy nie będą chcieli tworzyć według ogólnie przyjętych kanonów artystycznych i ideologicznych, którzy będą szukali jakiś nowych technik i pomysłów na dzieło. Omów na wybranej epoce.
W kontekście językowych badań o imionach wyjaśnij zjawisko mody imienniczej +PPT
W kręgu tradycji romantycznej - kontynuatorzy i szydercy. Rozważ temat na podstawie wybranych przykładach literackich.
W oparciu o wybrane utwory literackie zaprezentuj różne kreacje zbrodniarza
W oparciu o zgromadzony materiał dokonaj analizy języka użytkowników CB radia
W oparciu o zgromadzony materiał omów cechy języka sportowców i kibiców sportowych. Dokonaj analizy słownictwa i frazeologii.
W poszukiwaniu obrony przed złem. Przedstaw zagadnienie, analizując postawy bohaterów wybranych utworów.
W wybranych utworach literackich zbadaj symbolikę motywu wędrówki
Wady społeczeństwa polskiego w twórczości Ignacego Krasickiego. Omów na podstawie wybranych utworów.
Walcząca młodzież polska jako wzór patriotyzmu dla wielu pokoleń. Rozwiń problem w oparciu o teksty literatury polskiej.
Walcząca Warszawa obraz tragicznych dziejów miasta. Problem przedstaw na przykładach wybranych tekstów kultury
Walka człowieka ze złem. przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Walka dobra ze złem w literaturze fantastycznej.
Walka dobra ze złem w literaturze i sztuce - omów i oceń różne przedstawienia tego motywu.
Walka dobra ze złem w świecie fantasy. Zaprezentuj temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
Walka dobra ze złem we współczesnych utworach fantastycznych. Przedstaw temat analizując wybrane przez siebie utwory.
Walka dobra ze złem, jako temat literatury fantasy XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do podanych przykładów.
Walka dobra ze złem.
Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów omów literackie i filmowe ujęcia tego tematu.
Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie ujęcia tego tematu
Walory sceniczne komedii Moliera i Fredry. Przedstaw na wybranych przykładach
Wampir jako bohater różnych tekstów literatury i kultury.
Wampiry w literaturze i filmie, omów temat na wybranych przykładach
Wampiry, upiory, demony w literaturze i sztuce XIX i XX wieku.
Wampiry, upiory, demony w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw motyw i sposoby jego realizacji na wybranych przykładach.
Wampiryzm w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
Wampiryzm w literaturze i filmów. Omów na wybranych przykładach.
Warszawa - miasto wielokulturowe. Przedstaw różnorodność mieszkańców stolicy na przykładzie utworów z literatury współczesnej.
Warszawa podczas Powstania Warszawskiego i dziś - zaprezentuj na podstawie wybranych tekstów kultury
Warszawa w Lalce Bolesława Prusa i obrazach Aleksandra Gierymskiego +PPT
Warszawskie Łazienki w prozie, poezji i dramacie. Przedstaw temat odwołując się do wybranych tekstów literackich
Wartość pracy w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach
Warunki życia w lagrach i łagrach, omów zagadnienia na przykładach literackich
Watki i motywy biblijne w literaturze i sztuce różnych epok.
Wątki i motywy biblijne w literaturze różnych epok. Potwierdź przykładami ich obecność i omów funkcje.
Wątki kryminalne i ich funkcje w literaturze europejskiej. Dokonaj prezentacji tematu na podstawie wybranych dzieł pisarzy
Wdzięk i urok kabaretu. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych tekstów słynnych polskich kabaretów XIX i XX wieku
Wesela i pogrzeby w literaturze polskiej. Omów różnorodne ujęcia motywów, odwołując się do wybranych przykładów
Wesela, bale, biesiady, uczty jako motyw literacki. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych utworów z różnych epok
Wesele Andrzeja Wajdy jako przenikanie sztuki filmowej, malarstwa i literatury. Dokonaj analizy filmu uwzględniając fascynacje malarskie reżysera.
Wesele i ślub w literaturze. Omów funkcjonowanie tych motywów odwołując się do utworów literackich różnych epok.
Wesele Wyspiańskiego, Wajdy i Smarzowskiego. Porównaj sposób przedstawienia przez twórców społeczeństwa polskiego
Wesele, Tango, Miś, Rejs... czyli Polaków portret własny. Odwołując się do przykładów literackich, filmowych (teatralnych 1
Wesele, Tango, Miś, Rejs... czyli Polaków portret własny. Odwołując się do przykładów literackich, filmowych (teatralnych 2
Wędrówka w zaświaty. Omów temat na wybranych dziełach literackich.
Wędrówką jest życie człowieka - omów funkcje motywu wędrówki w wybranych utworach literackich.
Wędrówki fantastyczne utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Wiara jako źródło inspiracji dla twórców literatury i muzyki. Rozwiń zagadnienie...
Widzenie współczesnego świata i człowieka w poezji T. Różewicza. Przedstaw problem na przykładzie utworów wydanych na przełomie XX i XXI wieku
Wiek XX - wiek autobiografii. Omów temat na wybranych utworach literackich XX wieku.
Wiek XX triumf czy klęska człowieka?
Wielcy bohaterowie utworów literackich. Omów i wyjaśnij jakimi kryteriami kierowałeś się w doborze postaci.
WIELCY KOCHANKOWIE. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe
Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe na wybranych przykładach
Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe, analizując wybrane teksty kultury +PPT 2
Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe, analizując wybrane teksty kultury +PPT
WIELCY KOCHANKOWIE. PRZEDSTAW ICH KREACJE LITERACKIE, TEATRALNE I FILMOWE
Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie, teatralne i filmowe
Wielcy kochankowie. Scharakteryzuj ich kreacje literackie i filmowe.
Wielcy pisarze intelektualiści naszych czasów. Przedstaw wybraną sylwetkę ,uzasadnij opinię, analizując wybrane utwory literackie.
Wielcy twórcy wielbicielami małej ojczyzny. Omów na przykładzie twórczości wybranych pisarzy.
Wielka emigracja jako temat literacki ilustrujący dramat Polaków na obczyźnie. Omów temat, odwołując się do losów i dzieł emigrantów tego okresu.
Wielka literatura mówi i moralności. Udowodnij tę tezę analizując wybrane utwory literackie.
Wielkie indywidualności jednej epoki- porównaj osobowość twórczą i światopogląd Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego
Wielkie kart naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego.
Wielkie katastrofy zapisane w tekstach kultury. Omów, analizując wybrane dzieła literatury i innych dziedzin sztuki
Wielkie literackie dyskusje z Bogiem. Omów na podstawie znanych Ci utworów
Wielkie miłości bohaterów literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Wielkie monologi literackie. Omów na wybranych przykładach2
Wielkie namiętności w twórczości Wiliama Szekspira. Omów zagadnienie przywołując wybrane dramaty.
Wielkie pojedynki w literaturze wybranych epok. Przedstaw i porównaj sposoby prezentacji tematu
Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie.
Wielość gatunkowa Biblii. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych fragmentów Pisma Świętego.
Zaprezentuj jak ważne wydarzenia historyczne utrwalili pisarze filmowcy i malarze
Zaprezentuj literacki obraz wsi w utworach różnych epok
Zaprezentuj literackie portrety dzieci i wyjaśnij ich funkcje w wybranych utworach literackich.
Zaprezentuj model polskiej rodziny analizując wybrane utwory z różnych epok.
Zaprezentuj motyw kontaktu człowieka z siłami nadprzyrodzonymi na podstawie wybranych utworów literackich +PPT
Zaprezentuj motyw rozrachunku z życiem i przeanalizuj jego funkcje w wybranych tekstach literackich +PPT
Zaprezentuj motyw tańca i określ jego funkcję w literaturze i dziełach plastycznych
Zaprezentuj motyw tęsknoty za ojczyzną w literaturze romantycznej.
Zaprezentuj obraz dziecka w literaturze, sztuce( filmie).Porównaj wybrane przykłady z różnych epok
Zaprezentuj obraz polskiej wsi na podstawie wybranych pozycji
Zaprezentuj obyczajowość polskiej szlachty tego czasu.
Zaprezentuj osiągnięcia artystyczne wybitnego, polskiego artysty (kompozytora, malarza, aktora, reżysera). Dokonaj analizy wybranych dzieł.
Zaprezentuj poprzez analizę i interpretacje wybranych utworów poetyckich i prozatorskich motywy i tematy twórczości literacką.
Zaprezentuj przedstawienia śmierci w poezji barokowej, preromantycznej i w znanych Ci wierszach współczesnych.
Zaprezentuj relację człowiek - Bóg w literaturze różnych epok.
Zaprezentuj różne koncepcje miłości w twórczości wybranych pisarzy.
Zaprezentuj różne koncepcje państwa odwołując się do wybranych utworów literackich
Zaprezentuj różne kreacje bohaterów - samotników na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok +PPT
Zaprezentuj różne kreacje kobiet w wybranych utworach pozytywistycznych. Dokonaj porównań
Zaprezentuj różne obrazy domu i omów funkcje w różnych działach literackich.
Zaprezentuj różne obrazy miasta ukazane w literaturze wybranych epok.
Zaprezentuj różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
Zaprezentuj różne sposoby ujęcia obrazu okupacji hitlerowskiej.
Zaprezentuj różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze, odwołując się do przykładów z różnych epok.
Zaprezentuj różne ujęcia motywu miłości w literaturze i sztuce baroku. Omów temat na wybranych przykładach
Zaprezentuj różnorodne przedstawienia okresu okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
Zaprezentuj różnorodne wizerunki Boga w wybranych utworach literackich różnych epok.
Zaprezentuj różnorodny obraz nocy betlejemskiej w literaturze i sztuce. Zanalizuj wybrane utwory literackie i inne teksty
Zaprezentuj słynne małżeństwa literackie na wybranych przykładach. Omów problem, odwołując się do kilku tekstów literackich
Zaprezentuj spojrzenia na wieś polską, np. Wyspiańskiego w Weselu i Reymonta w Chłopach
Zaprezentuj sposoby ukazywania cierpienia ducha i ciała w dziełach literackich i wybranych dziełach dziedzin sztuki.
Zaprezentuj swoje fascynacje literackie twórczością wybranego polskiego pisarza.
Zaprezentuj sylwetkę Stanisława Wyspiańskiego jako poety, malarza i artysty wszechstronnego. Wykorzystaj wybrane dzieła
Zaprezentuj te utwory literackie które pozwolą młodemu człowiekowi wchodzącemu w dorosłe życie odkryć kodeks wartości moralnych
Zaprezentuj topos domu i jego funkcje w utworach literackich różnych epok.
Zaprezentuj wizerunki Żydów w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na przykładach
Zaprezentuj związek literatury z muzyką. Przywołaj wybrane przykłady z różnych epok.
Zaprezentuj, na podstawie analizy wybranych utworów, wizerunek Żyda ukazany +PPT
Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów, obraz totalitaryzmu w literaturze XX wieku.
Zaproponuj wybór wzorców i antywzorców jako różnorodną formę ujęcia wizerunku kobiety w literaturze.
Zasady skutecznego komunikowania, omów na wybranych przykładach
Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat na dowolnie wybranych przez Ciebie przykładach
Zawiłe losy bohaterów literatury współczesnej i filmów Woody Allena. Omów zagadnienie, odwołując się do celowo wybranych dzieł
Zazdrość jako motywacja ludzkiego działania. Omów na przykładach wybranych utworów literackich
Zbadaj czy dzieła literackie, malarskie i muzyczne, które powstały w tej samej epoce są zbieżne pod względem artystycznym i ideologicznym.
Zbrodnia i jej konsekwencje. Przedstaw wpływ zbrodni na osobowość wybranych bohaterów literackich
Zbrodnia i kara – odwieczny problem moralny i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach z różnych epok
Zbrodnia i kara jako temat literacki. Na wybranych przykładach omów rolę tego motywu.
Zbrodnia i kara… Wina i kara… Omów jak traktują ten problem różne teksty kultury.
Zbrodnia i ślady, jakie odcisnęła na psychice wybranych postaci literackich. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Zbrodnia jako przyczyna cierpienia. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
Zbrodnia jako temat literacki i filmowy. Przedstaw różne jego funkcje na wybranych przykładach.
Zbrodniarz bohaterem literackim i filmowym. Ukaż różne jego kreacje, odwołując się do wybranych przykładów
Zbrodniarz bohaterem literackim. Ukaz różnorodne kreacje tej postaci 2
Zbrodniarz bohaterem literackim. Ukaz różnorodne kreacje tej postaci
Zbrodniarz jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje takich bohaterów.
Zbrodniarz zawsze musi ponieść karę. Omów temat w oparciu o dzieła Williama Szekspira
Zdrada i jej konsekwencje. Przedstaw różne sposoby ujęcia tego tematu, odwołując się do wybranych utworów literackich
Zdrada jako motyw literacki. Omów funkcje zdrady w wybranych tekstach literatury.
Zdrada, jako temat literatury XIX i XX wieku. Oceń jej konsekwencje w życiu bohaterów literackich
Zemsta osobista i narodowa. Omów jej przyczyny i konsekwencje na przykładzie wybranych utworów różnych epok.
Zemsta osobista i narodowa. Omów jej przyczyny i konsekwencje na przykładzie wybranych utworów różnych epokPRACA MATURALNA 2014
PRACA MATURALNA z POLSKIEGO, Kosz wysyłki w całej polsce to 0zł!
tel. Cena jedynie 49zł,